Jual Lagu Karaoke Japan Update April 2016 Part02

Hoshino Gen – Friendship
Kana Boon – Silhouette
Kazuya Yoshii – Chouzetsu Dynamic
Koda Kumi – So Nice
Mini – Girl Spirit
Namie Amuro – Golden Touch
Namie Amuro Namie Megumi Yamashita Tomohisa – Unusual
Yu Takahashi – Sakura No Uta

Translate »